Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Aj epilepsia psov sa dá zvládnuť!  
Autor: RRSK| Pondelok, 16.01.2006 | Téma: Zdravie (23893 čítané)
 

AJ EPILEPSIA PSOV SA DÁ ZVLÁDNUŤ!
MVDr. Jozef Skalka, Univerzita veterinárskeho lekárstva, I. Interná klinika, Košice

I keď sa vo svetových štatistikách uvádza, že výskyt epilepsie u psov sa pohybuje v rozpätí od 0,5 do 5,7 %, zdá sa, že skutočná incidencia tohto ochorenia bude vyššia. Pôsobia tu totiž dva závažné faktory:
Ochorenie začína veľmi nenápadne a zväčša uniká pozornosti chovateľa.
Chovatelia psov v mnohých prípadoch nemajú dostatočné poznatky o epilepsii a tak ju zaevidujú iba vtedy, ak sa prezentuje výraznými príznakmi.

Epilepsia je ochorenie centrálneho nervového systému – mozgu prejavujúce sa obyčajne kŕčovými záchvatmi jednotlivých častí tela, alebo celého tela, rôznej sily a dĺžky trvania. U psov sa môže vyskytovať bez ohľadu na plemeno, pohlavie a vek a môže sa prenášať i na potomstvo. Môže byť vrodená alebo získaná. Príčina vzniku epilepsie je obyčajne neznáma a ťažko zistiteľná. Známou predispozíciou pre jej vznik okrem traumatických poranení lebky môžu byť i rôzne stresy.

Keďže ochorenie sa začína zväčša úplne nenápadne, chovateľ nepostrehne jeho začiatok a zaeviduje ho až v jeho pokročilom štádiu pri vzniku výrazných kŕčových záchvatov a pri ich opakovaní.

Pri epilepsii rozoznávame 3 fázy:

  • aura
  • epileptický záchvat
  • pozáchvatov obdobie

Aura – predzvesť záchvatu, je obdobie pred vznikom samotného nervového záchvatu. Trvá väčšinou niekoľko minút až hodín. Prezentuje sa rôznymi psychosomatickými prejavmi, zmenami správania sa. Pes môže byť nekľudný, môže skuvíňať, je dezorientovaný, apatický, bojazlivý až ustrašený, môže vyhľadávať samotu, neprijímať krmivo, nereagovať na zavolanie, môže zvracať a pod.

Epileptický záchvat – nasleduje po aure. Prichádza náhle a prejavuje sa hlavne poruchou motoriky, vo forme rôznych kŕčov ale aj poruchami či stratou vedomia. Môže postihnúť niektoré časti tela ( hlavu a krk, končatiny ) alebo celé telo. Trvá rôzne dlho, obyčajne 2 až 5 minút. Ak záchvat trvá dlhšie ako 30 minút a je spojený s poruchou vedomia, stav začína byť veľmi vážny, pretože môžu byt postupne „vyradené“ určité mozgové funkcie.

Pozáchvatové obdobie – trvá rôzne dlho, tým dlhšie, čím drastickejší a dlhší je epileptický záchvat. V tomto období pes môže vykazovať známky dezorientácie, poruchy pohybu, prechodnú slepotu, parézy, smäd, hlad, môže sa uňho dostaviť pomočenie, defekácia, môže byť apatický ale aj agresívny. Niekedy môže zvracať, u niektorých psov sa môže prejaviť zvýšená pohyblivosť.

Liečba epilepsie
Pokiaľ ide o liečbu epilepsie, existuje u nás nesprávna zásada, že ak je záchvatov málo, netreba psa liečiť, ak je záchvatov veľa, treba psa utratiť. 
Treba si uvedomiť, že epilepsiu, tak ako každé iné ochorenie je možné liečiť a čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie sú terapeutické výsledky. To potvrdzujú i naše skúsenosti pri liečbe epilepsie psov použitím nových, účinných antiepileptík z humánnej medicíny, nakoľko momentálne vo veterinárnej medicíne neexistuje (!) žiaden liek určený na liečbu tohto ochorenia. Túto možnosť by mal využiť každý chovateľ psa, u ktorého sa objavilo toto nepríjemné ale nie neliečiteľné ochorenie.

Pozn. redakcie:
Prílohou tohto článku je
dotazník *pdf
ktorý nám do redakcie zaslal MVDr. Jozef Skalka, zaoberajúci sa touto nepríjemnou a žiaľ častou chorobou aj u psov. Vyplnením tohto dotazníka prispejete k jeho práci a liečbe ochorenia u mnohých psov na Slovensku. Dotazníky sú anonymné a nebudú zneužité. Ak je váš psík zdravý, napíšte, že nejaví známky ochorenia.

Dotazníky zasielajte priamo na adresu:
MVDr. Jozef Skalka
UVL, I. Interná klinika
Komenskeho 73, 040 01 KošicePoznámka: článok neprešiel jazykovou úpravou
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:21
štatistiky
RR-shop