Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Akcia Zachráňme ridgebackov - oslovenie majiteľov RR, 2005  
Autor: Monika Tušanová| Piatok, 24.06.2005 | Téma: Zákon (5302 čítané)
 

ZACHRÁŇME RIDGEBACKOV

Návrh novely zákona bezdôvodne a nepreukázateľne označuje Rodézskeho ridgebacka za nebezpečné plemeno. 
Vystavuje tým ich majiteľov neadekvátnym reštrikciám. Stavia ich do zlého svetla v očiach ostatnej verejnosti a narúša ich občiansku bezúhonnosť klasifikovaním “držiteľ nebezpečného psa“ (t.j. človek, ktorý úmyselne pre seba zaobstaral nebezpečného psa, alebo človek s nečistými úmyslami či narušeným egom či potencionálny kriminálnik) 

Vážení priatelia, majitelia Rodéskeho ridgebacka, členovia aj nečlenovia SKCHR.
Obraciam sa na Vás vo veľmi naliehavej záležitosti. Iste sa ku Vám dostala informácia, že skupina poslancov Národnej rady SR pripravila návrh zmeny doteraz platného zákona o chove a držaní psov. 
V návrhu zákona je bezdôvodne medzi ôsmimi plemenami ako nebezpečný vymenovaný aj Rhodézsky ridgeback (a jeho kríženci).
Prvé čítanie a hlasovanie v parlamente bude už 10. mája.

Čo vlastne pre nás majiteľov rodézskych ridgebackov sa prijatím zákona zmení?
Na to, aby sme ho mohli naďalej vlastniť, budeme musieť opakovane:
- každoročne preukazovať sa, že máme utvorené podmienky na ochranu pred takýmto psom, najmä zabezpečené opatrenia na zabránenie úniku psa z priestoru, kde sa pes zdržiava
- každoročne žiadať „štátneho veterinára“ o záväzný posudok + zaplatiť poplatok
- každoročne žiadať príslušný orgán obce o povolenie s doloženým posudkom od št. veterinára.
- ak máte viac ako jedného RR nahliada sa na Vás ako na chovateľa. Musíte žiadať o osobité povolenie. Povolenie sa vydáva na dobu najviac 5 rokov. Aby ste ho dostali, musíte preukázať okrem iného potrebné vedomosti a skúsenosti nevyhnutné na takýto chov.
- každoročne mimo platenia dane za psa, platiť za každého jedinca 1.000,-Sk, ak ide o chovateľa (teda 
ak máte týchto psov viac ako jedného) 5.000,-Sk.
- Vzhľadom na možné perzekúcie zo strany polície, správnych orgánov, vychádzky, športové využitie, dovolenky na Slovensku s RR končia. 

Čo sme ako klub doteraz na obranu Rodézskeho ridgebacka vykonali?
Obrátili sme sa listom na každého člena poslanca národnej rady a pripojili sme naše stanovisko. V stanovisku sú spomenuté všetky nám známe argumenty aby sme vyvrátili tvrdenie poslancov o zaradení RR na zoznam. Celé znenie listu a stanoviska je uverejnené na webových stránkach klubu.
Sme v telefonickom kontakte s niekoľkými poslancami NR SR, ďalších sa snažíme kontaktovať.

Oslovili sme emailom všetky oficiálne chovateľské kluby RR v EU. Máme v rukách odpovede s jednoznačným prehlásením, že nikde v EU nie je RR na zozname nebezpečných plemien.
Podľa aktuálnych informácií, poslanci nemienia svoj návrh stiahnuť, ani meniť a hrozí, že návrh v prvom čítaní hlasovaním v tejto súčasnej podobe prejde. Snahou nášho klubu však je, aby v druhom čítaní návrhu zmeny zákona bol RR zo zoznamu vypustený.
Preto nás v nadchádzajúcom období čaká najviac práce, aby sme tento nepriaznivý trend pre plemeno RR zvrátili.

Naše ďalšie možnosti:
Vytvoriť sústredený a organizovaný tlak na poslancov parlamentu. 

Zbierať podklady pre účinnú argumentáciu. Budeme vytvárať loby v parlamente, viesť rozhovory s jednotlivými poslancami, presviedčať. Pripravíme a ak sa podarí, vytlačíme neperiodickú reprezentačnú publikáciu – časopis o RR a jeho majiteľoch, o štýle života s RR. 

Ak bude treba, zorganizujeme v pravý čas pokojné zhromaždenie nás a Vás majiteľov RR pred parlament, aby sme sa mohli s poslancami v našich potrebách vzájomne lepšie pochopiť.

Dňa 28.mája usporadúvame v Piatrovej pri Vrútkach Klubový deň a 29. mája klubovú výstavu. Srdečne Vás zveme.

Vaše možnosti:
Ak máte možnosť, ak poznáte, oslovte politikov, poslancov parlamentu a použite argumentáciu v stanovisku nášho klubu. Ak máte túto možnosť, konzultujte so mnou, zavolajte mi. t.č: 0905 222 674.
Nájdeme medzi poslancami jedného, kto dá v druhom čítaní protinávrh. (Samozrejme protinávrh musí prejsť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov).
Ak máte, pošlite nám fotografie znázorňujúce štýl života s RR, pošlite nám kresby Vašich detí, príhody, ktoré ste s vašim RR zažili, pošlite nám Vaše stanoviská, najlepšie emailom na info@rr.sk. Budeme to uverejňovať na stránkach 
http://www.rr.sk/zakon. Niektoré z týchto materiálov sa dostanú do pripravovaného časopisu pre poslancov. 

Monika Tušanová
Prezident Slovenského klubu chovateľov ridgebackov

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:26
štatistiky
RR-shop