Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKCHR - Stanovisko k návrhu novelizácie zákona 1/2005  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (5641 čítané)
 

STANOVISKO SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV 

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony.

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa ako dôvod predloženia návrhu uvádzajú množiace sa napadnutia ľudí psami. Novelizácia zákona navrhuje reštriktívne opatrenia proti niektorým plemenám a ich krížencom s dopadom na ich majiteľov. Výber plemien je (určite aspoň) v prípade plemena Rodézsky ridgeback omyl.


Pripomienka k zaradeniu plemena RODÉDZSKY RIDGEBACK do zoznamu nebezpečných psov.

Plemeno Rodézsky ridgeback (ďalej RR) je poľovným plemenom a patrí medzi duriče. Nie je plemenom bojovým ani nijako nebezpečným pre ľudí či iných jedincov svojho druhu. 

Preukázateľne nie je tento druh psa zaradený medzi nebezpečné plemená v ani jednej krajine Európskej únie. Plemeno RR bolo vyňaté zo zoznamu bojových či nebezpečných plemien aj v tých niektorých štátoch Európy (2) kde sa v prílohe podobného zákona nachádzal. Podkladom vyňatia boli oficiálne testy pováh, konané v Nemecku a paralelne vo Švédsku po dobu 7 rokov.


CHARAKTERISTIKA PLEMENA RODÉZSKY RIDGEBACK

Vo všetkých odborných hodnoteniach plemena RR je tento pes charakterizovaný ako pes inteligentný, voči cudzím ľuďom odmeraný, bez znakov útočnosti, či plachosti. 
Podľa štandardu FCI č.146 je RR poľovné plemeno (skupina VI. - duriče, farbiare)

Využitie: RR je využívaný v mnohých častiach sveta ako poľovný pes, ale predovšetkým je dnes psom rodinným. Na Slovensku sa využíva v športových súťažiach, canisterapii, záchranárskej práci. 

RR nebol nikdy od doby jeho počiatku chovu (1987) v Československu do dnešného dňa cvičený ani vedený k napádaniu človeka ani zvieraťa. Výcvik plemena prebieha (bez vedenia k napadnutiu človeka) na Slovensku presne podľa požiadaviek štandardu a je pod neustálou kontrolou Slovenského klubu chovateľov ridgebackov. 
Po celú tu dobu nebol veterinármi zaznamenaný útok, či pohryzenie plemenom RR. Naopak, sú známe prípady, keď práve RR zabránil tragédii. 

Povahové vlastnosti plemena a majitelia:
Toto plemeno je vyhľadávané práve pre jeho spoločenské vlastnosti, je chované v rodinách s deťmi. RR má miernu a rozvážnu povahu. Je to pes kľudný, tichý, povahovo vyrovnaný. Momentálne je RR v rukách ľudí, ktorí si ho zaobstarávajú práve pre tieto vlastnosti. Povesť "nebezpečného psa" a uvedenie na zoznam nebezpečných či dokonca bojových plemien, by mohlo ohroziť formovanie plemena do budúcnosti. Zmenila by sa tiež aj povahová skladba ich majiteľov, ktorí by v nich už nehľadali tie dobré vlastnosti, ale krížením s inými plemenami by menili ich prirodzenú povahu. 

Prečo dochádza k mylnému zaradeniu plemena RR do zoznamu nebezpečných psov?
Stalo sa to v Nemecku. Tamojší úradníci ako dôvod uviedli, že jeden z klubov chovateľov plemena používa vo svojom názve slovo Lowenhund, tj. leví pes. Tento názov bol zle pochopený. Je pravdou, že RR bol používaný na lov veľkej zvere, medzi inými aj na lov levov. Pojem lovenie leva však bolo nesprávne pochopené. RR zver duril, nikdy však priamo neútočil. (čítaj nižšie)

Formovanie povahy RR a spôsob práce pri lovení:
RR mal za úlohu zver nadhnať veľkým oblúkom k pánovi a zastaviť ju spôsobom, ktorý vyžaduje veľkú opatrnosť a rozvážne konanie. RR sa nesmel priblížiť k zveri, ale naopak, mal za úlohu obiehaním ju fixovať až do príchodu lovca. Pes, ktorý nebol dostatočne opatrný, alebo volil útok, zomieral. Takto sa cielene a systematicky roky v Afrike formoval pes, ktorý nikdy nešiel do priameho kontaktu s nebezpečenstvom, práve naopak, toto plemeno si vždy v každej situácii udržuje určitý odstup. Cielene šľachtené a žiadané vlastnosti RR sú opatrnosť a rozvážnosť. Útok, či priama cesta k nepriateľovi je pre plemeno netypická.

Výsledky testov povahy plemena Rodézsky ridgeback: 
Stig Carlson, člen komisie pre testovanie pováh rôznych plemien: Ridgeback rozhodne nie je psom, ktorý sa hlava nehlava vrhá do nebezpečia - on sa mu dokonca snaží vyhnúť. Testy správania, kt. boli zamerané na útok neuspeli, keď sa od RR očakávalo, že na útok figuranta s ochranným rukávom zareaguje tiež útokom. RR Odmietali útočiť na figuranta. 
Hans Enulf - člen Európskeho výboru RR, člen rady SRRS: Rodézsky Ridgeback sa systematicky vyhýba konfliktom, ba navyše sa často postaví medzi dvoch protivníkov v snahe napätú situáciu ukľudniť.


Čo hovoria štatistiky:
Podľa veľmi presne vedenej evidencie prípadov uhryznutia človeka psom v Nemecku je za sledované obdobie šiestich rokov evidovaných vyše 20 000 prípadov. Najčastejšími pôvodcami boli nemecký ovčiak a jeho kríženci a rotvajler. Rodézsky ridgeback sa umiestnil na predposlednom mieste pred Jazvečíkom! Pritom plemeno RR patrí v Nemecku medzi najrozšírenejšie v Európe. 


ZO ZÁKONODÁRNEHO HĽADISKA

Návrh novely zákona bezdôvodne a nepreukázateľne označuje Rodezskeho ridgebacka za nebezpečné plemeno. Vystavuje tým ich majiteľov neadekvátnym reštrikciám. Stavia ich do zlého svetla v očiach ostatnej verejnosti a narúša ich občiansku bezúhonnosť klasifikovaním "držiteľ nebezpečného psa" (t.j. človek, ktorý úmyselne pre seba zaobstaral nebezpečného psa, alebo človek s nečistými úmyslami či narušeným egom, či potencionálny kriminálnik)

Dovoľujeme si Vás ešte raz informovať, že momentálne žiadna vyspelá krajina EU neklasifikuje plemeno Rodéézsky ridgeback ako nebezpečné. Bavorsko bola poslednou krajinou, kde v roku 2000 vyňali toto plemeno zo zoznamu nebezpečných psov. 
(viď v prílohe potvrdenie Bavorského štátneho ministerstva sociálnych vecí a rodiny zo dňa 3.7.2000)


ZÁVER

Zo všetkých vyššie spomenutých dôvodov je zaradenie plemena RR medzi nebezpečné plemená neopodstatnené, ničím nepodložené a teda žiadame ho zo zoznamu vyradiť.


V Košiciach, 31.3.2005

Monika Tušanová
prezident Slovenského klubu chovateľov ridgebackov


prílohy:
1.vládny dokument - vyjadrenie príslušného Bavorského ministerstva o vyňatí plemena Rhodesian Ridgeback zo zoznamu nebezpečných psov. (Bavorsko bola poslednou krajinou, kde v roku 2000 vyňali toto plemeno zo zoznamu nebezpečných psov.)

Na vedomie:
Podľa rozdeľovníka

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:23
štatistiky
RR-shop