Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKJ - list poslancom 1/2005  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (4623 čítané)
 

SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA 
BRATISLAVA 05.05.2005

Poslanci NR SR

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci!

Návrh novely zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý je toho času predložený do NR SR, považujeme za vecne i právne nedôvodný. Nezohľadňuje reálny stav, možnosti a potreby kynológie. Vo svojej podstate sú navrhované zmeny nevykonateľné a majú prvky protiústavnosti. Ide predovšetkým o tieto výhrady:
a) neexistuje metodika na určenie pôvodu jedincov, ktorí nevlastnia preukaz o pôvode
b) návrh obsahuje prvky smerujúce k obmedzovaniu vlastníckeho práva
c) neprijateľnosť zákonného usmrcovania psov
d) návrh nebol konzultovaný s oficiálnymi odbornými predstaviteľmi slovenskej kynológie. veterinárnej starostlivosti a ochranárskymi organizáciami
Uvedené vybrané výhrady len ilustrujú celkovú neprijateľnosť návrhu v jeho súvislostiach a jednotlivostiach.
Obraciame sa na Vás so žiadosťou zabezpečiť nepriechodnosť predmetného návrhu cez prvé čítanie v NR SR. 
V prípade záujmu pripraviť nový návrh zákona o podmienkach držania psov, ktorý by vyhovoval platnej legislatíve, ponúkame Vám našu spoluprácu.

S pozdravom
Za prezídium SKJ:

JUDr. Peter Vačok, v.r. Ing. Štefan Štefík, v.r.
Viceprezident Prezident

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:21
štatistiky
RR-shop