Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKCHR čelí obvineniam z podvodu!  
Autor: RRSK| Utorok, 13.03.2018 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (2888 čítané)
 

SPZ a Ministerstvo vnútra SR evidujú ďalšiu [sťažnosť] na Slovenský klub chovateľov ridgebackov. Dôvodom je hrubé porušenie Stanov SKCHR a Štatútu KR SPZ čoho výsledkom je neodôvodnená selekcia chovateľov podľa ľubovôle osôb: Krchňavá, Handzuš, Bagarová, Pádivá, Fajkusová, ktorí sú momentálne vo vedení chovateľského klubu.

Na porušovanie stanov a spôsob prijímania už bolo viackrát v poukázané prostredníctvom riadne podaných sťažností na Kontrolnú a revíznu komisiu SKCHR. Tá všetky tieto sťažnosti odignorovala a údajne nie je o nich ani zmienka v jej zápisniciach a výročnej správe. Navyše predseda KRK p. Štefúň bol riadne prítomný na predmetnom stretnutí SRK 7.2.2018, kde sa tento príbeh začal.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


 

Vyjadrenie poškodeného chovateľa, p. Mareka:
Som nový chovateľ ridgebackov. Len prednedávnom som si registroval FCI chovnú stanicu. Požiadal som o slušne o členstvo v chovateľskom klube, pričom som splnil všetky deklarované podmienky. Klub ma odmieta prijať a doteraz neuviedol jediný dôvod. Nedokážem si predstaviť, že došlo k hlasovaniu na členskej schôdzi bez uvedenia dôvodov. Zjavne aj preto sa tak veľa ľudí zdržalo hlasovania a nedošlo k rozhodnutiu. Klub však považuje otázku môjho členstva za vyriešenú a uzavretú. Na základe čoho?! (na túto otázku mi už SKCHR neodpovedal)

Kontrolná a revízna komisia SKCHR (Štefúň, Kováčová, Lakotová) nezaujala žiadne stanovisko. Hrubým porušením Stanov zo strany Správnej rady klubu sa nezaoberala v zmysle ich interného uznesenia, že sa jedná o nečlena.

Faktom zostalo, že sa podľa platných Stanov SKCHR o odvolaní poškodeného chovateľa na ČS nerozhodlo, lebo ani ZA, ani PROTI nehlasovala nadpolovičná väčšina. Nedospelo sa teda k žiadnemu rozhodnutiu a nedošlo k naplneniu litery zákona, konkrétne Stanov SKCHR bod 31) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. A to mala rozhodovať iba v prípade odvolania sa uchádzača voči zamietnutiu členstva a nie voči neschváleniu členstva, ako tiež klamne uviedla SRK.

Vedenie SKCHR (Krchňavá, Handzuš, Bagarová, Pádivá, Fajkusová) porušila Stanovy SKCHR. Toto na podnet sťažností chovateľov konštatuje aj nadriadený orgán SPZ listom zo dňa 16.10.2018 a žiada nápravu.


  

Zlyhali všetky tri orgány SKCHR, ktoré sú nutné pre riadne fungovanie občianskeho združenia.

  1. Zlyhala SRK, lebo v zmysle stanov rozhodnutie neurobila a chovateľa uviedla do omylu tým, že ho vyzvala k odvolaniu. V zmysle Stanov sa má uchádzač právo na ČS odvolať len v prípade zamietnutia prihlášky.
  2. Zlyhala Členská schôdza, lebo nebola vedená korektným spôsobom, bola p. Handzušom uvedená do omylu a ČS hlasovala vo veci, ktorá jej v zmysle stanov neprináleží. (ČS rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu) a na záver prijala uznesenie v rozpore so Stanovami bod 31), pretože k zamietnutiu odvolania jej chýbali 2 hlasy!
  3. Zlyhala Kontrolná a revízna komisia, ktorá bola všetkého priamym účastníkom a v zmysle stanov 43 b) e) nekonala.

Výňatky zo stanov (krátené)

  • bod 10. Záujemcov o členstvo prijíma SRK. V prípade zamietnutia prihlášky má uchádzač právo sa odvolať na Členskú schôdzu.
  • bod 31. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu.

R.T., Informačný portál RRSK
november 2018

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2021 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:29
štatistiky
RR-shop