Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Keď slušní ľudia nič neurobia, je to prúser!  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 12.02.2018 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (2125 čítané)
 

Albert Einstein raz povedal: „Kto chce byť členom ovčieho stáda, musí sa stať ovcou.“

Rozhodla som sa preto nestáť už viac stranou a začať uvažovať nahlas. Môj manžel sa v roku 2016 stal obeťou systému a vykonštruovaného zla so strany súčasného vedenia chovateľského klubu. Keď som sa pýtala chovateľky a členky vedenia M.K. na dôvody, nevedela odpovedať. Rovnako nechápala ani fakt, že sa svojim pričinením osobne podieľala na odpísaní jedného (neskôr aj ďalších) z chovateľov. Jej odpoveď znela: Bolo to rozhodnutie členskej schôdze, na ktorú sa odvolal.

Keď sa manžel v predvečer členskej schôdze rozprával s pani I.R., tvrdila, že rozhodnutie SRK nemalo oporu v stanovách, je nezmyselné a že neverí, že ľudia po prednesení jej argumentov môžu hlasovať proti nemu. Ale hlasovali! A hlasovala tak aj pani I.R., ktorá na schôdzi nenašla odvahu prezentovať svoj názor. Rovnako nenašlo viac ľudí odvahu sa verejne pýtať a skúmať, kde je pravda. Boli medzi nimi aj naši priatelia, ktorí pravdu poznali. Nedokázali ani využiť svoje právo zdržať sa hlasovania. Prekvapilo to mnohých a myslím, že aj samotné vedenie klubu. Niektorí z našich priateľov a ľudí, ktorí vedia, aká je pravda, radšej ostali doma, než aby boli konfrontovaní s touto situáciou.

Čo vedie ľudí k takým činom? Strach, či len prirodzené nutkanie pridať sa k väčšine? Čo je spúšťačom toho, že sa v kritických chvíľach človek stáva ovcou?

Vedenie klubu posilnené touto skúsenosťou z členskej schôdze a vedomím, že občianske združenia sú (podľa vyjadrenia SKJ) mimo dosah nadriadených orgánov, získalo pocit neobmedzenej moci. A ten zo dňa na deň stále narastá.

„...Nahlas kričal a všetkým muselo byť jasné o čo ide!...“

O rok neskôr som sa stala obeťou intríg aj ja. A vtedy už začal manžel tu na tomto mieste verejne a nahlas poukazovať na bezprávie, zlo, strach a nečinnosť, ktoré sa začalo v klube šíriť ako rakovina. Vždy som bola proti tomu, aby sa informačný portál plemena stal miestom riešenia problémov. Mal slúžiť propagácii plemena ako výkladná skriňa rodézskeho ridgebacka pre okoloidúcich obdivovateľov a záujemcov o plemeno. Žiaľ, je to smutné, ale dnes už viem, že niet inej cesty.

Prešiel ďalší rok. Obeťou intríg ľudí vo vedení klubu sa dnes stal ďalší slušný človek, FCI registrovaný chovateľ, ktorého títo ľudia svojim rozhodnutím bez uvedenia dôvodu postavili mimo organizovanú kynológiu. Svojim pocitom neobmedzenej moci rozhodovať o ľudských osudoch ho tým označili za kynologického kriminálnika a zaradili de facto medzi množiteľov či ľudí porušujúcich zákon alebo etické mravy. Túto definíciu si každý môže nájsť v stanovách klubu a na klubovej web-stránke. Najvyšší predstaviteľ SKJ i SPZ osobne odporučil túto situáciu riešiť súdnou cestou. Samozrejme, chovateľ sa odvolá aj na členskú schôdzu. Tak, ako sa naivne odvolal pred dvoma rokmi aj môj manžel. Obávam sa však, že budeme svedkami jedného z ďalších experimentov ľudského správania v priamom prenose.

„...Je v ľudskej prirodzenosti niečo, čo nám zabraňuje pomôcť? ...“

Pozornejšiemu čitateľovi neunikol fakt, kam týmito úvahami mierim. Tým vzdelanejším v oblasti sociálnej psychológie sa vynorí analógia s experimentmi ľudského správania. Azda najvýstižnejším z nich bol Zimbardov experiment, ktorý skúmal, ako ľudia reagujú na prostredie krutosti s nejasnými pravidlami. Inými slovami, skúmal silu prostredia, ktorá transformuje a mení chovanie inak normálnych ľudí. Po zhliadnutí dokumentu o týchto experimentoch (viď nižšie) pochopíme, ako vie pocit moci vystriedať niekdajšie nadšenie pre chov ridgebackov a zodpovednosť voči plemenu i FCI. Pochopíme, prečo zo dňa na deň narastá na jednej strane odvaha konať zlo a na druhej strane rezignácia a strach.

„...Dajte ľuďom do rúk moc a oni Vám odkryjú svoj charakter...“

Ľudia združení v skupine často konajú zlo bez pocitu viny a osobnej zodpovednosti. Tá sa totiž stráca v kolektívnej vine a kolektívnej zodpovednosti. Na jednej strane demokraticky sa tváriaci systém, ktorý umožňuje skupine ľudí rozhodovať o osudoch ostatných, na strane druhej je to kolektívna moc, ktorá ničí osobnú zodpovednosť a charakter každého jedného jedinca v tejto skupine.

Názorným príkladom je člen takej skupiny (v našom prípade orgány SRK a KRK), ktorý nechápe, že rozhodnutie, ktoré urobil alebo neurobil je jeho vlastným rozhodnutím, za ktoré sa zodpovedá sám sebe a svojim voličom. Napriek vedomiu, že koná zlo, sa človek vo vedúcich postaveniach rád schováva za svoj orgán a rozhodnutie členskej schôdze. Vyviňuje sa tým zo svojich činov alebo nečinnosti. Často krát je toto jeho správanie motivované vedome, či podvedome za účelom získania a udržania osobných výhod.

„...Ľudia, ktorí môžu pomôcť, neurobia vôbec nič...“
„...Všetci čakajú, čo urobia tí druhí...“

Rovnako sa správajú aj ďalší ľudia, členovia ďalších skupín a orgánov veľkého celku. Toto všetko sa deje aj slovenskej kynológii, ktorej súčasťou je Slovenský klub chovateľov ridgebackov, kde sa do vedenia dostali ľudia, ktorí osobnostne nezvládajú svoje vedúce postavenie a nemajú pod kontrolu svoj narastajúci božský komplex. Ako je možné vidieť v dokumente o experimentoch, každým ďalším rozhodnutím im rastú krídla a sú ubezpečovaní vo svojej neobmedzenej veľkosti. A tu vzniká strach u ďalšej skupiny ľudí. Prirodzený strach z autority, ktorú títo bohovia predstavujú. Ľudia sa prispôsobia, príjmu názory, o ktorých nikdy neboli presvedčení, konajú tak, ako by predtým nikdy nekonali. A to všetko z narastajúcej obavy, že by niekto mohol rozhodnúť aj o ich osude. Mlčia.

Čím väčšia je táto skupina, tým ľahšie sa v nej človek stratí, tým menší je jeho pocit viny, že nič neurobil. O to ťažšie sa niečo urobí, aj keby to bola správna vec. Kolektívna vina všetko a všetkých zastreší. Takto sa v histórii pálili čarodejnice, vešalo, pustošilo a vraždilo. Takto sa vyhladzovali menšiny i celé národy a nikto to nedokázal včas zastaviť.


Monika Tušanová, február 2018
Úvaha, autorský článok.
Nadpis článku a citácie boli použité z dokumentu o experimentoch ľudského správania.
 

Dokument Experiment ľudského správania (Human Behaviour Experiment, 2006) zachytáva pár experimentov, ktoré demonštrujú, prečo ľudia, ktorí sú za normálnych okolností rozhodní a nezávislí, boli ochotní poslúchať druhých aj v prípadoch, ak to bolo proti ich presvedčeniu, resp. ich správanie nebolo také, ako by sami očakávali...

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2021 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:18
štatistiky
RR-shop