Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
17. november  
Autor: RRSK| Sobota, 18.11.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (744 čítané)
 


Otvorený list členov adresovaný vedeniu


17. november nám každoročne pripomína odkaz nežnej revolúcie. Tento symbolický deň členovia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov v duchu demokracie spísali svoje názory a postrehy a zaslali otvorený list novozvolenému vedeniu SKCHR s nádejou, že vedenie pozitívnym prístupom prispeje k pokojnej chovateľskej atmosfére na Slovensku. Upokojí vášne, zahojí rany, nastolí mier a slušnosť.

Členovia SKCHR ho zaslali v dobrej viere s nádejou, že ich slová priania nepadnú do zabudnutia. Žiaľ padli.

A čo je horšie, 17. november nám ridgebackárom bude pripomínať aj skutočnosť, aká je demokracia krehká a ako ľahko sa dá o demokraciu prísť. A zrejme nám bude pripomínať aj to, ako môže z demokracie zrodený nástroj nádeje ľahko viest k nástroju moci a skazy. Inak povedané nová SRK v zložení Bagárová, Handzuš, Pádivá, Krchňavá, Fajkusová, ktorá vznikla z demokracie následne zneuctila všetky princípy demokracie a slušnosti.

17. novembra 2016 členovia SKCHR v otvorenom liste poukazujú na neúctu k minulosti, k práci, ktorá sa tu za 20 rokov vykonala, k ľuďom, ktorí obetovali obrovský kus života a nemálo svojho času, odbornosti i finančných prostriedkov aby vytvorili silný fungujúci chovateľský klub s dobrým menom doma i vo svete.

Členovia v otvorenom liste znepokojene poukazujú na stav, kde zlo, závisť, revanš a klamstvo potlačili prvotný cieľ klubu, ktorým je chovateľstvo a propagácia plemena.

Dnes, 17. novembra 2017 konštatujeme, že za uplynulý rok sa vedeniu klubu napriek tejto snahe členov o vylepšenie atmosféry v klube "podaril" opak. Zanikla pekná tradícia stretávania sa členov a organizovania jarných a jesenných klubových víkendov v prírodnom prostredí stredného Slovenska, zanikla podpora športovej činnosti. Neuváženými krokmi a zlou politikou vedenia degraduje dobré meno slovenského chovu, klesá genofond i záujem širokej verejnosti vlastniť toto plemeno a chovatelia majú problém s umiestňovaním svojich šteniat.

Slovenský klub chovateľov ridgebackov sa otvorene vzdáva svojej histórie, osobností a donátorov a prehlasuje ich za svojich nepriateľov. Podarilo sa mu zlikvidovať chov úspešných a slušných chovateľov a navodiť pocit strachu a bezmocnosti u ostatných členov a chovateľov. Neprijíma ponuku na spoluprácu, zahadzuje rokmi nadobudnuté hodnoty, ktoré boli tvorené v prospech plemena. Jednou z najväčších takých hodnôt je informačný portál rr.sk a na nej sídliaca databáza plemena a e-tajomník, rozsiahly výklad štandardu, pregnancy kalendár a breeders diary. Všetko sú to diela, ktoré vznikali dlhé roky, tvorili sa z nadšenia jedincov a získali uznanie a dobré meno všetkým slovenským ridgebackárom nielen medzi chovateľmi RR, ale aj chovateľmi všetkých plemien na celom svete!

V dnešných dňoch osláv 17. novembra, zaznieva s úst predstaviteľov slovenskej politiky veľa myšlienok k zamysleniu. Jedna ma obzvlášť oslovila: Ten, kto nepozná históriu - je hlúpy. Ale ten, kto ju pozná a prekrúca - je zločinec!

Aj z toho dôvodu si históriu treba pravdivo pripomínať. Spoločnosť, ktorá zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť - povedal Churchill a múdre spoločnosti si to vzali za svoje.

R.T., Informačný portál RRSK


súvisiace články

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:32
štatistiky
RR-shop