Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
List Rakúskeho klubu chovatelov RR, 2001  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (5484 čítané)
 

Prezentovanie RR v Rakúsku v súvislosti s prebiehajúcimi diskusiami o bojových psoch
preklad: Richard Tušan

Na základe hektických diskusií o problematike tzv. bojových psov v Nemecku zasiahla otvorená diskusia a tlak na danú problematiku politicky reagovať aj Rakúsko. Ako to odborníci na chov psov neustále zdôrazňujú, zákaz chovu jednotlivých plemien, sa aj podľa našej mienky, míňa účinku, zodpovednosť za psa musí niesť majiteľ. Nakoľko podmienky pre chov jednotlivých plemien psov ešte nie sú v súčasnosti uzatvorené, RRCÖ pokladá za potrebné vysvetliť, prečo môže byť RR popri bojovom psovi označovaný ešte aj ako nebezpečný pes. Vzťahovať sa na neho v každom prípade môže označenie "veľký pes", pričom však so svojou telesnou hmotnosťou 35 - 40 kg patrí do radu ostatných veľkých poľovných psov (nemecké stavače, Weimarský atď.)

RR bol v južnej Afrike vyšľachtený ako poľovný a pracovný pes krížením rôznych plemien (psa domorodých Hotentotov s anglickými, portugalskými, holandskými, nemeckými poľovnými psami, Retrívrami,Airdal terieroc, Collie, Bloodhaunda, dogy a chrtov). Úlohou RR ako stopára bolo zver (tiež leva) vystopovať a tú aj zastaviť a držať na mieste, pokiaľ sa poľovník nepriblížil na dostrel. Pritom práve pri love levov bolo agresívne, napádavé správanie sa psa pre neho samého smrteľné. Na základe tejto povahovej črty sa tieto jedince sami eliminovali z chovu. Popri týchto poľovných úlohách bol RR (ako veľmi pohyblivý svorkový pes) využívaný aj na stráženie svojej rodiny a farmy. Do dnešnej doby je RR v južnej Afrike chovaný väčšinou voľne vo svorkách na veľkých neoplotených územiach.

Na základe uvedených skutočností o vývoji a pôvodných úlohách tohto psa, označiť RR ako "bojového psa" - pod čím rozumieme psov, ktoré boli pôvodne vyšľachtené na boj so svojími druhovými príbuznými, je chybné. Od jedného jediného autora bolo označenie bojový pes ďalej podchytené a používané, pričom potom do tejto kategórie obecne patria aj všetky poľovné psy, ktoré sa používali pri love veľkých šeliem. V prevažnej väčšine literatúry je predsa len táto definícia obsiahnutá a zaužitá a teda obecne tu radíme aj psov ako Írsky vlkovad, Karelský medvedí pes, nórsky losí pes a mnohé iné plemená, ktoré na základe svojho správania sa ešte nikdy neboli v tejto súvislosti označené ako bojové psy.

Vedecky opäť nie veľmi fundovaná, ale v masmédiách o to populárnejšia je definícia bojového psa ako ochrancu, či sprievodcu ľudí - majiteľov verejných domov (resp. spoločenstva obchodníkov s bielym mäsom) - toto zaradenie sa takisto nehodí na RR. V dôsledku svojho malého potenciálu agresivity a chýbajúceho sklonu sa do svojej koristi zahryznúť, má RR medzi znalcami psov povesť charakterovo stabilného psa a v spoločenstve "majiteľov verejných domov" nemôže v žiadnom prípade slúžiť ako symbol moci a sily. Zatiaľ ani nepoznáme žiadny prípad, aby sa RR nechal takto využiť.

Už začiatkom 50-tych rokov sa začal RR chovať aj v Rakúsku, kde si vyslúžil postavenie jedného vyrovnaného, povahovo stáleho rodinného a poľovného psa. Vedľa prirodzených daností plemena má na to veľký vplyv iste aj skutočnosť, že viac ako 11 rokov je vedená skúška zaradenia do chovu, pri ktorej sa vedľa telesných daností preveruje aj povaha psov, pričom tento test povahy je prevádzaný nezávislým odborníkom, nečlenom a nepríbuzným člena RRCÖ. 

Napriek dlhoročnému intenzívnemu prevádzaniu skúšky povahy ešte nemusel byť ani jeden pes vylúčený z chovu kvôli agresivite. Členovia RRCÖ majú prevedenú 2x kontrolu vrhu šteniat do 8. týždňa veku. Každé šteňa je skontrolované individuálne a vyhodnotia sa aj podmienky chovu. Aby bolo zabezpečené fundované vyhodnocovanie a zabezpečený vynikajúci telesný a charakterový vývoj jedincov v jednotlivých chovateľských staniciach, vedenie chovu RRCÖ je dlhé roky v rukách jednej zoologičky a dvoch veterinárov.


K aktuálnej politickej diskusii:

Na základe nariadenia zemskej vlády Steierska z 28.6.1993 o nebezpečných psoch LGB/70/1993 (s poznatkom Ústavného súdu z 2.10.1997 v 78/97 ako nezákonne zrušený) bol aj RR vedľa iných plemien zaradený medzi "nebezpečné psy". Konštatujeme, že pri vydaní citovaného nariadenia sa vychádzalo z Nariadenia spolkovej krajiny Brandenbursko.
Nakoľko sa podľa najaktuálnejších politických diskusií budú vyžadovať reštrikcie pre chov a držanie "nebezpečných psov", chceme poukázať na to, v akom rozsahu sa v Nemecku (kde majú dlhoročné skúsenosti a populácia tohto plemena je podstatne väčšia) predpisy o chove "nebezpečných psov" dotýkajú aj chovu RR.

Situácia v Bavorsku:
Aktuálne je RR v Bavorsku ešte zaradený do kategórie 2 Nariadenia o psoch so zvýšenou agresivitou. Do tejto kategórie zapadajú psi s bojovými vlastnosťami, kde však v špeciálnych prípadoch môže byť na základe odborného posudku dokázané neopodstatnené zaradenie, čiže omyl. Ako môžeme na základe rešerší na Internete konštatovať, plánuje Bavorské ministerstvo práce a sociálnych vecí, rodiny, žien a zdravia RR vyškrtnúť z Nariadenia o psoch so zvýšenou agresivitou a zmena má vstúpiť do platnosti v priebehu roka. Pôvodom plánovanej novelizácie sú výsledky dlhoročného preskúšania množstva jedincov RR, kde môže byť pre toto plemeno udelené "negatívne osvedčenie" bez výnimky, nakoľko sa predpokladané bojové vlastnosti nepotvrdili.

Situácia v Brandenbursku:
Novelizácia Nariadenia o "nebezpečných psoch" v spolkovej krajine Brandenbursko má vstúpiť do platnosti 1.8.2000, pričom plánovaný zoznam plemien bude odsúhlasený s listinou vydanou Bavorským ministerstvom a preto aj v Brandenbursku nebudú v budúcnosti platiť obmedzenia chovu a držania RR.

Ostatné spolkové krajiny:
Vo všetkých ostatných krajinách nie je a nebude RR posúdený ako potenciálne nebezpečný pes.

Všeobecné pravidlá pre SRN:
V Návrhu zákona spolkovej vlády z 12.7.2000 je ustanovené, že Pitbul, AST, staford. bulteriér ako aj všetci kríženci týchto plemien, nesmú byť do krajiny dovezení. Ostatných plemien sa tento zákon dotýka do tej miery, že jednotlivé plemená majú byť posudzované podľa jednotlivých regionálnych Nariadení, kde môže byť chov a predaj týchto plemien zakázaný. Na základe hore uvedeného sa dá predpokladať, že v blízkej budúcnosti RR nebude v žiadnej spolkovej krajine zaradený medzi potenciálne nebezpečné psy a chov a držanie RR nebude mať žiadne obmedzenia.

Na základe podstatne vyššej populácie RR v Nemecku je dobré pokúsiť sa udržať neustály prehľad o tom, či sú dokázateľné nejaké útoky RR.

Pre tento účel sa bude rešeršovať a archivovať. Aj keď v databáze máme informácie už od 1.6.1996, spolu len 4 hlásenia môžeme nájsť, ktoré zaradíme k RR, jediný krát (3.2.2000) bol zaznamenaný bezpochyby jeden nepríjemný prípad týkajúci sa zástupcu tohto plemena
V rujnách starého kostola pri Insume (Bremerhaven) sa vrhol rozzúrený RR (50 kg - Bojový pes tr. 2) na jedného turistu. Mužovi sa podarilo v poslednej chvíli uniknúť do auta. Okamžitý zásah policajtov: výstražné výstrely z pištole! Pes sa stratil, odbehol majiteľovi pri prechádzke. Príhoda bola nesmierne zveličená.

Brigitte Jöckel (52r., žena v domácnosti) z Frankfurtu n/Mohanom a jej RR "Bernie". Našťastie náš Bernie nevyzerá ako bojový pes. To celé je nesmierne zveličené. Môj muž zastrelí každého, kto mu bude chcieť vzať jeho psa, žiadny minister na to nemá právo.
RR - nápadný pruh srsti na chrbte, pôvodne k lovu levov používaný, okolo 45 ks vážiaci, porovnateľne neškodný, pravdepodobne bude opäť z listiny bojových plemien psov vyškrtnutý.
Désirée Bethge (45r., "Focus TV") má nového psa: Rio, 10 týždňov, jeden RR - Riov predchodca bol pred pár týždňami otrávený.

Na základe pozitívnych skúseností museli v Nemecku príslušní zodpovední pracovníci ustúpiť od pôvodného zámeru RR zaradiť medzi potenciálne nebezpečných psov.
Na základe týchto skutočností sa dá predpokladať, že obmedzenia v chove a držaní tohto plemena - z dôvodu jeho charakterovej vyrovnanosti - sa nebudú týkať ani Rakúska.

Autori:
Dipl. Tierarzt Mag. Katia Vogelsinger,
Dipl. Tierarzt Mag. Rudolf Hauck,
Rechtsanwalt Mag. Herbert Hoffmann

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:15
štatistiky
RR-shop