Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dedičná arytmia srdca u ridgebackov (RR IVA)  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 11.09.2017 | Téma: Chovateľstvo a genetika (1362 čítané)
 

V USA je prístupný nový špecifický test pre plemeno RR odhaľujúci mutáciu génu u RR, ktorý spôsobuje vrodenú arytmiu srdca. Nakoľko sa táto podieľa na náhlych úmrtiach mladých ridgebackov v posledných rokoch, je predmetom ďalšieho výskumu nielen v USA ale aj v Škandinávii. Predmetom skúmania je tiež otázka, nakoľko spolu súvisia európske a americké prípady arytmií a náhlych úmrtí mladých psov a či ide o rovnakú génovú mutáciu.

Čo je to Rhodesian Ridgeback Inherited Arrhythmia?
Rhodesian Ridgeback Inherited Arrhythmia (RR IVA) je dedičné ochorenie, ktoré má za následok abnormality srdcového elektrického systému vedúce k možnosti rozvoja poruchy srdcového rytmu. V niektorých prípadoch táto abnormálna srdcová činnosť môže mať za následok náhlu smrť. Doteraz evidované prípady poukazujú hlavne na obdobie od 6 do 30 mesiacov veku psa.

Viac o tejto problematike sa dozviete v pekne spracovanom webináry (v angličtine), ktorý sa dopodrobna zaoberá danou témou.

Ako sa dá zistiť predispozícia na arytmiu?
Genetický test vyvinutý v USA môže zistiť, či pes má DNA mutáciu, ktorá spôsobuje túto chorobu. Ak pes má túto mutáciu, odporúča sa vyšetrenie srdca “Holter“, ktoré doteraz ako jediné spoľahlivo vie tento problém diagnostikovať.

Čo je Holter?
Holter monitoring je spôsob posudzovania srdcového rytmu a frekvencie. Jedná sa o 24-hodinový monitoring, elektrokardiogram, ktorý zaznamenaná činnosť srdca psa počas celého jedného dňa a noci so všetkými bežnými aktivitami psa. Tento monitoring ako diagnostická metóda sa používa ak pes vykazuje známky slabosti, závraty, letargie, nadmerne lapá po dychu, alebo dokonca kolabuje.

"RR IVA" a testovanie
Špecifické testovanie na dedičnú arytmiu u plemena Rhodesian Ridgeback ponúka laboratórium v NC State (USA) a dnes aj Tilia laboratórium v Čechách. Vzorky je možné odobrať v pohodlí domova špeciálnou kefkou - sterom z ústnej dutiny psa.

Chovateľská stratégia
Jedince, ktoré majú diagnostikovanú vrodenú vadu srdca by sa nemali podieľať na chove. Je potrebné tiež zodpovedne zvážiť výber chovných jedincov pri zostavovaní chovných párov s ohľadom na túto genetickú mutáciu a postupne plánovito znižovať výskyt mutácií v chove.

Spracovala © Monika Tušanová, január 2017


Rhodesian Ridgeback Inherited Arrhythmia (RR IVA) na Facebooku
Množstvo ďalších aktuálnych informácií o RR IVA ale aj ďalších kardio problémoch u RR
nájdete na facebooku, kde bola vytvorená skupina venujúca sa tento problematike.


Podrobnosti ohľadne možností ďalších testov u nášho plemena nájdete v časti "chovateľstvo"

Prieskumný dotazník
Ak ste chovateľ alebo majiteľ psa, ktorého postihlo náhle úmrtie, vyplňte prosím tento dotazník. Je plne anonymný.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop