Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Emigrácia slovenských chovateľov  
Autor: RRSK| Utorok, 01.08.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1503 čítané)
 

Slovenskí chovatelia hľadajú rozumnú alternatívu

Akosi sme si na Slovensku prestali vážiť históriu a nadobudnuté hodnoty, tradíciu i samých seba. Postupne sa mení rokmi ctené chovateľské zázemie “pre všetkých rovnako“. Zaniká veľká časť hodnôt a aktivít chovateľského klubu a tie čo zostali - dve výstavy a bonitácie - sa presunuli z pôvodného stredného Slovenska do Bratislavy a pohraničného pásma s Českom. Prehliada sa hlas ostatnej časti chovateľov žijúcich 500 km vzdialených, volajúcich po spravodlivosti. Navyše sa zaviedla aj nová nezmyselná byrokracia a šikana. Sprísnili sa formálne i reálne podmienky pre uchovňovanie ridgebackov i samotný chov a odchov šteniat. Intrigami členov vedenia sa zaviedli nové nepísané pravidlá pre prijímanie a vylučovanie členov. Neúmerne sa zvýšili chovateľské poplatky a zaviedli sa aj tam, kde doteraz neboli.

Výsledkom takýchto neuvážených zásahov do riadenia chovu v konečnom dôsledku býva, že plemeno degraduje, klesá jeho genetická variabilita. Časť chovateľov končí svoju činnosť alebo chová bez PP, časť volí prístupnejšiu alternatívu. U tých, ktorí zotrvajú s nevôľou sa zhoršujú medziľudské vzťahy, čo nepridáva dobrej chovateľskej atmosfére a zázemiu, ktoré by mal každý chovateľský klub poskytovať.

Chovatelia sa úplne logicky začínajú obzerať po alternatíve.

Tento stav je obrazom práce iba úzkej skupiny ľudí, avšak emigrácia slovenských chovateľov vrhá tieň na celý chovateľský klub i na slovenskú kynológiu a organizovaný chov psov pod FCI celkovo.

Alternatívu hľadajú hlavne tí, ktorí sú znechutení politikou chovateľského klubu a tiež chovatelia žijúci na pohraničných pásmach a/alebo vlastniaci rodiny a letné sídla v okolitých krajinách. Títo chovatelia volia cestu ľahšieho odporu nie kvôli tomu, že majú doma chorých psov, alebo že by nechceli dodržiavať pravidlá a kritériá pre chov, ale preto, že chcú chovať pod FCI slobodne a zodpovedne v otvorenom demokratickom spoločenstve. A to bez prehnane vysokých až likvidačných poplatkov a hlavne bez prekážok zo strany kolegov tiež chovateľov, ktorí sú aktuálne vo vedení Slovenského klubu chovateľov ridgebackov.

Na Slovensku máme vážny problém presvedčiť majiteľov našich šteniat (hlavne tých nebratislavských) k bonitácii. Dôvody boli už opísané v predchádzajúcom článku o klesajúcom genofonde RR na SK. Je samozrejme, že im my chovatelia budeme odporúčať inú, prijateľnejšiu alternatívu. A to z jediného dôvodu – nám chovateľom nejde o tituly, ale o zachovanie cenného, nami tvoreného genofondu! Chovatelia i laická verejnosť sledujú psa, jeho rodokmeň, zdravotné a genetické testy.

Našťastie - tak ako zlo, rovnako aj poctivá práca, nepozná hranice. Sme súčasťou Európy a môžeme sa slobodne rozhodovať kde budeme žiť, tráviť svoj voľný čas a venovať sa svojmu hobby. Taktiež sa môžeme slobodne rozhodnúť koho budeme svojou prácou i finančne podporovať!

R,T, Informačný portál RRSK

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2021 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:6
štatistiky
RR-shop