Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Emigrácia slovenských chovateľov  
Autor: RRSK| Utorok, 01.08.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (937 čítané)
 

Slovenskí chovatelia hľadajú rozumnú alternatívu

Akosi sme si na Slovensku prestali vážiť históriu a nadobudnuté hodnoty, tradíciu i samých seba. Postupne sa mení rokmi ctené chovateľské zázemie “pre všetkých rovnako“. Zaniká veľká časť hodnôt a aktivít chovateľského klubu a tie čo zostali - dve výstavy a bonitácie - sa presunuli z pôvodného stredného Slovenska do Bratislavy a pohraničného pásma s Českom. Prehliada sa hlas ostatnej časti chovateľov žijúcich 500 km vzdialených, volajúcich po spravodlivosti. Navyše sa zaviedla aj nová nezmyselná byrokracia a šikana. Sprísnili sa formálne i reálne podmienky pre uchovňovanie ridgebackov i samotný chov a odchov šteniat. Intrigami členov vedenia sa zaviedli nové nepísané pravidlá pre prijímanie a vylučovanie členov. Neúmerne sa zvýšili chovateľské poplatky a zaviedli sa aj tam, kde doteraz neboli.

Výsledkom takýchto neuvážených zásahov do riadenia chovu v konečnom dôsledku býva, že plemeno degraduje, klesá jeho genetická variabilita. Časť chovateľov končí svoju činnosť alebo chová bez PP, časť volí prístupnejšiu alternatívu. U tých, ktorí zotrvajú s nevôľou sa zhoršujú medziľudské vzťahy, čo nepridáva dobrej chovateľskej atmosfére a zázemiu, ktoré by mal každý chovateľský klub poskytovať.

Chovatelia plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku sa úplne logicky začínajú obzerať po alternatíve a nových možnostiach chovu.

Tento stav je obrazom práce iba úzkej skupiny ľudí, avšak emigrácia slovenských chovateľov vrhá tieň hanby na celý chovateľský klub a žiaľ aj na slovenskú kynológiu a organizovaný chov psov pod FCI celkovo.

Alternatívu hľadajú hlavne tí, ktorí sú znechutení, nechcú byť súčasťou tejto falše a klientelizmu... a tiež chovatelia žijúci na pohraničných pásmach a/alebo vlastniaci rodiny a letné sídla v okolitých krajinách. Títo chovatelia volia cestu ľahšieho odporu nie kvôli tomu, že majú doma chorých psov, alebo že by nechceli dodržiavať pravidlá a kritériá pre chov, ale preto, že chcú chovať pod FCI slobodne, hrdo a čestne v otvorenom demokratickom spoločenstve. A to bez prehnane vysokých až likvidačných poplatkov a hlavne bez šikany zo strany kolegov tiež chovateľov, ktorí sú aktuálne vo vedení Slovenského klubu chovateľov ridgebackov.

Našťastie tak ako zlo a závisť rovnako ako aj poctivá práca a chovateľský úspech nie sú dané ani obmedzené hranicami. Sme súčasťou Európy a môžeme sa slobodne rozhodovať kde budeme žiť, tráviť svoj voľný čas a venovať sa svojmu hobby. Taktiež sa môžeme slobodne rozhodnúť koho budeme svojou prácou finančne podporovať!

Ako príklad uvádzam zopár výpočtov v nasledujúcich tabuľkách:

Chovateľské poplatky nutné k uchovneniu a registrácii chovného jedinca a ďalšie s tým súvisiace výdavky chovateľov na Slovensku a v Maďarsku (HU).

Uchovnenie psa

na Slovensku

v HU

maj. z BA a okolia

ostatní               

člen / nečlen

člen

/ nečlen
dve povinné výstavy* 35 € / 40 € 435 € / 445 € 0 €
vykonanie 4 RTG snímkov* 80 € / 80 € 80 € / 80 € 80 €
vyhodnotenie HD, ED, OCD, LTV 45 € / 90 € 45 € / 90 € 60 €
bonitácia - cestovné náklady* 0 € / 0 € 250 € / 250 € 80 €
bonitačný poplatok + registrácia 32 € / 57 € 32 € / 57 € 30 €
spolu 192 € / 267 € 842 € / 922 €

250 €

*priemerné hodnoty


Minimálne základné chovateľské poplatky nutné k zápisu šteniat v plemennej knihe pod FCI a ďalšie s tým súvisiace výdavky chovateľov na Slovensku a v Maďarsku.

Zápis 9 šteniat v plemennej knihe

na Slovensku

v HU

maj. z BA a okolia

ostatní                

člen / nečlen

člen

/ nečlen
povinná KV raz za 2 roky* 15 € / 20 € 135 € / 145 € 0 €
odporúčanie na párenie 20 € / 100 € 20 € / 100 € 0 €
kontrola vrhu vrátane cest.výd.* 10 € / 60 € 50 € / 100 € 0 €
preukazy o pôvode pre vrh 80 € / 80 € 80 € / 80 € 183 €
spolu 125 € / 260 € 285 € / 425 €

183 €

*priemerné hodnoty

Zápis 2 šteniat v plemennej knihe

na Slovensku

v HU

maj. z BA a okolia

ostatní               

člen / nečlen

člen

/ nečlen
povinná KV raz za 2 roky* 15 € / 20 € 135 € / 145 € 0 €
odporúčanie na párenie 20 € / 100 € 20 € / 100 € 0 €
kontrola vrhu vrátane cest.výd.* 10 € / 60 € 50 € / 100 € 0 €
preukazy o pôvode pre vrh 23 € / 23 € 23 € / 23 € 43 €
spolu 68 € / 203 € 228 € / 368 €

43 €

*priemerné hodnoty

Tieto tabuľky neobsahujú výdavky za genetické testy, zdravotnú starostlivosť matky a šteniat, špeciálne kŕmenie, povinné čipovanie, vakcináciu, pet-pas, výdavky na krytie, poplatok za krytie a ďalšie a ďalšie výdavky spojené s odchovom šteniat. Ešte som to nikdy nezrátal, nebudem, a ani nikomu z chovateľov to neodporúčam!

Na Slovensku máme vážny problém presvedčiť majiteľov našich šteniat (hlavne tých nebratislavských) k bonitácii. Dôvody boli už opísané v predchádzajúcom článku o klesajúcom genofonde RR na SK. Je samozrejme, že im my chovatelia budeme odporúčať inú, prijateľnejšiu alternatívu. A to z jediného dôvodu – nám chovateľom nejde o tituly, ale o zachovanie cenného, nami tvoreného genofondu! Chovatelia i laická verejnosť sledujú psa, jeho rodokmeň, zdravotné a genetické testy. Chovateľský klub by mal mať preto na zreteli iné hodnoty ako výstavy, a z nich získavaný finančný prospech!

Zaujal Vás tento článok?

Nabudúce Vám prinesieme fakty a podrobné informácie o tom, ako sa dá korektným a slušným spôsobom využiť služieb a chovateľského servisu iných členských krajín FCI ako je Slovensko.

Prečo?
Dôvod je jednoduchý. Nehostinnosť Slovenského klubu chovateľov ridgebackov, jeho zlá politika a neúmerne vysoké chovateľské poplatky!

Kiež by sme mali do budúcna múdrych ľudí vo vedení SKCHR a nemuseli sme sa takýmito úvahami viac zaoberať! Kiež by sme mohli v mieri chovať a byť hrdými Slovákmi!

R,T, Informačný portál RRSK


súvisiace články:

a ďalšie:

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:40
štatistiky
RR-shop