Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Kocúrkovo  
Autor: RRSK| Štvrtok, 27.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (716 čítané)
 

Vedenie SKCHR sa dňa 1. júna 2017 písomne zaviazalo informovať všetkých chovateľov plemena RR na Slovensku bez rozdielu a v rovnakej miere. Písomne zdôraznilo aj fakt, že nebude nikomu z chovateľov odopierať žiadne chovateľské informácie a v prípade potreby majú chovatelia možnosť kontaktovať hlavného poradcu chovu SKCHR (ďalej HPCH) pani Miladu Krchňavú. (citované z rozhodnutia SRK zo dňa dňa 1.7.2017) Súčasťou tohto rozhodnutia bola aj pani Krchňavá, keďže je členom SRK.

HPCH p. Krchňavá však tieto chovateľské informácie odmieta poskytovať s odôvodnením, že by to bolo v rozpore s uznesením chovateľskej rady a SRK.

Nerozumiem...
Vydalo SRK 1. júna písomné rozhodnutie v rozpore s uznesením chovateľskej rady a v rozpore s uznesením SRK?
Alebo p. Krchňavá nerešpektuje rozhodnutie SRK o poskytovaní chovateľských informácií?
De facto, akokoľvek sa HPCH zachová, vždy koná proti rozhodnutiu SRK a teda aj proti svojmu vlastnému!

Som presvedčený, že v čase, keď sa chovateľská rada uzniesla o tom, že nebude chovateľské informácie sprístupňovať nečlenom SKCHR, netušila, že SRK bude konať proti stanovám SKCHR a svojim neuváženým selktívnym prijímaním nových členov zneprístupní základné chovateľské informácie aktívnym dlhoročným chovateľom plemena, ktorí ich k svojej práci potrebujú!

Nebolo by lepšie, ak by Slovenský klub chovateľov ridgebackov, ako občianské združenie, ktoré vzniklo za účelom združovania chovateľov RR na Slovensku, plnil svoju základnú funkciu a naozaj aj združoval chovateľov plemena v rámci Slovenska? A to bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania, názorov i sexuálnej orientácie. Všetkých chovateľov na Slovensku, ktorí prejavia záujem o členstvo a spĺňajú všetky FCI, SKJ, SPZ i klubom deklarované podmienky! Tak, aby by sa chovateľské informácie dostávali ku všetkým chovateľom bez rozdielu. Predišlo by sa problémom a týmto nezmyselným kauzám, ktoré už rieši celá kynologická odborná i laická verejnosť!

Vedenie SKCHR sa vlastnými intrigami takto zamotáva do problémov, namiesto toho, aby svoj čas venovala reálnym problémom chovateľského klubu a plemenu.

Nebolo by korektnejšie sa správať normálne?
Určite by bolo! Ale k tomu je nutné mať vo vedení chovateľského klubu slušných a múdrych chovateľov, osobnosti konajúcich s nadhľadom a bez zaujatosti voči ostatným chovateľom. Pomohlo by to v konečnom dôsledku všetkým a nekazilo by to meno klubu a chovu plemena na Slovensku.

R.T., Informačný portál RRSK


Pod takéto protichodné rozhodnutia sa podpisuje Správna rada SKCHR v zložení:
Jana Bagarová, Ján Handzuš, Milada Krchňavá, Alexandra Pádivá a Michaela Fajkusová


súvisiace články:

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:38
štatistiky
RR-shop