Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Informovanosť slovenských chovateľov  
Autor: RRSK| Streda, 05.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (171 čítané)
 

SKCHR - sľuby a realita

Vedenie Slovenského klubu chovateľov ridgebackov sa dňa 1. júna 2017 písomne zaviazalo informovať všetkých chovateľov plemena RR na Slovensku bez rozdielu a v rovnakej miere. Písomne zdôraznilo aj fakt, že nebude nikomu z chovateľov odopierať žiadne chovateľské informácie a v prípade potreby majú chovatelia možnosť kontaktovať hlavného poradcu chovu SKCHR (ďalej HPCH) pani Miladu Krchňavú.

20. júna sa jeden z chovateľov RR oficiálnou cestou písomne obrátil na HPCH p. Krchňavú so žiadosťou o bežné chovateľské informácie, ktorými disponuje chovateľský klub a ktoré žiaľ nie sú dostupné všetkým chovateľom na Slovensku v rovnakej miere.

Konkrétne:
Požiadavka na informáciu o potenciálnej genetickej variabilite plemena v danom období (plánované a uskutočnené spojenia) chovateľ bol odkázaný HPCH p. Krchňavou na inzerciu šteniat.

Požiadavka na informáciu o genetickej zaťaženosti plemena v spojeniach v danom období (narodené vrhy a ich kvalitatívne zhodnotenie) chovateľ bol odkázaný HPCH p. Krchňavou na štatistiku číselných zápisov do plemennej knihy. (počet zapísaných psov/súk, počet exportovaných/ importovaných šteniat)

Hyperlinky odkazujúce chovateľa na tieto informácie obsahovali upozornenie MailScanner-u na detekciu možného pokusu o podvod?!

Nie je úlohou chovateľského klubu zabezpečovať zdokonaľovanie a rozvoj chovu plemena a oprávnené potreby chovateľov?

SKCHR neposkytnutím základných chovateľských informácií chovateľom porušuje nielen svoj záväzok daný písomne dňa 1.7.2017, ale aj Stanovy SKCHR, hneď úvodný bod 1. d) a tiež aj základný chovateľský cieľ svojho Chovateľského poriadku.

Prečo HPCH na Slovensku neposkytuje slovenským chovateľom chovateľské informácie, ktoré potrebujú k svojej práci?

Prečo HPCH na Slovensku neposkytuje slovenským chovateľom kontakt na majiteľov chovných psov uchovnených SKCHR? Neposkytne ho napriek tomu, že majitelia dali súhlas k takému použitiu. Osobne si myslím, že by sa potešili záujmu o svojho psa.

Pod takúto prácu sa podpisuje hlavný poradca chovu p. Milada Krchňavá, ChS LUANDA, člen vedenia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov.A nakoniec úsmevná poznámka, keď v závere svojej odpovede HPCH p. Milada Krchňavá píše, že všetky zverejnené informácie na ktoré odkazuje prostredníctvom hyperlinkov podliehajú autorským právam. (zoznam chovných psov, inzercia šteniat, štatistiky zápisov v plemennej knihe...)


Je to arogancia? Nevedomosť? Zaujatosť?

Prečo takéto konanie?
Chovatelia písomne prejavili nespokojnosť s úrovňou a spôsobom poskytnutia chovateľských informácií a podali v tomto duchu aj podnet na šetrenie KRK. Podali tiež sťažnosť na SPZ ako nadriadený orgán na úroveň poskytovania chovateľského servisu v SKCHR.

Nebolo by korektnejšie sa správať normálne?
Určite by bolo! Ale k tomu je nutné mať vo vedení chovateľského klubu slušných a múdrych chovateľov, osobnosti konajúcich s nadhľadom a bez zaujatosti voči ostatným chovateľom. Pomohlo by to v konečnom dôsledku všetkým a nekazilo by to meno klubu a chovu plemena na Slovensku.


R.T. Informačný portál RRSK

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2017 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:20
štatistiky
RR-shop