Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Slovenským chovateľom su odopierané základné chovateľské informácie!  
Autor: RRSK| Streda, 05.07.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (729 čítané)
 

SKCHR - sľuby a realita

Vedenie Slovenského klubu chovateľov ridgebackov sa dňa 1. júna 2017 písomne zaviazalo informovať všetkých chovateľov plemena RR na Slovensku bez rozdielu a v rovnakej miere. Písomne zdôraznilo aj fakt, že nebude nikomu z chovateľov odopierať žiadne chovateľské informácie a v prípade potreby majú chovatelia možnosť kontaktovať hlavného poradcu chovu SKCHR (ďalej HPCH).

20. júna sa jeden z chovateľov RR oficiálnou cestou písomne obrátil na HPCH so žiadosťou o bežné chovateľské informácie, ktorými disponuje chovateľský klub a ktoré žiaľ nie sú dostupné všetkým chovateľom na Slovensku v rovnakej miere.

Konkrétne:
Požiadavka na informáciu o potenciálnej genetickej variabilite plemena v danom období
(plánované a uskutočnené spojenia)
- chovateľ bol odkázaný na inzerciu šteniat.


Požiadavka na informáciu o genetickej zaťaženosti plemena v spojeniach v danom období
(narodené vrhy a ich kvalitatívne zhodnotenie)
- chovateľ bol odkázaný na štatistiku číselných zápisov do plemennej knihy.
  (počet zapísaných psov/súk, počet exportovaných/ importovaných šteniat)


Pod takúto prácu sa podpisuje hlavný poradca chovu p. Milada Krchňavá,
ChS LUANDA, člen vedenia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov.


R.T. Informačný portál RRSK


súvisiace články: 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:39
štatistiky
RR-shop