Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Chovatelia ridgebackov na Slovensku si môžu vydýchnuť!  
Autor: RRSK| Pondelok, 19.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (748 čítané)
 

Veľkú časť ťarchy zodpovednosti za ich chov preberá Slovenský klub chovateľov ridgebackov. Počnúc rokom 2016 sú kontroly vrhov spoplatňované a kontrolóri vrhov SKCHR svojim podpisom preberajú zodpovednosť za kvalitu šteniat v čase ich odchodov do nových domovov. Nenesú zodpovednosť iba za prípadné chyby získané vývojom šteniat.

Aj keď je to morálny a právny nezmysel, v tomto duchu počnúc rokom 2016 odovzdávajú chovatelia šteniatka nadobúdateľom a môžu s nimi v tomto zmysle upraviť zmluvy a preberacie protokoly nahradiť správou SKCHR o vykonaní kontroly vrhu. A to všetko legálne opierajúc sa o Chovateľský a zápisný poriadok SPZ § 2 bod 1) a Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR, časť odchov šteniat, bod 67). Stačí informačnú povinnosť chovateľa voči nadobúdateľom a plemennej knihe podložiť správou o vykonaní kontroly vrhu, kde sa vsunula nová formulácia o zodpovednosti za kvalitu šteniat.

Znamená to v praxi, že ak kontrolór vrhu prehliadne u šteniatka napríklad dermoid sínus a podpíše u chovateľa zodpovednosť za kvalitu šteniat na tlačive o kontrole vrhu (ktorú z poverenia chovateľského klubu vykonáva) – preberá zodpovednosť za kvalitu každého jedného šteniatka vo vlastníctve chovateľa?

Ďalšou otázkou je, kto v konečnom dôsledku ponesie hmotnú zodpovednosť za prípadné súdne spory a kto bude preplácať finančne náročné operácie dermoid sínusov u šteniat. Má Slovenský klub chovateľov ridgebackov vyčlenené finančné prostriedky na tieto účely alebo to budú musieť znášať kontrolóri vrhov? Ako sa zachová bonitačná komisia pri odhalení “skrytej chyby“ u psa, za kvalitu ktorú zodpovedá svojim podpisom kontrolór vrhu?

De FACTO sa pod takéto právne lapsusy podpisuje Správna rada SKCHR v zložení:
Milada Krchňavá, Alexandra Pádivá, Ján Handzuš, Jana Bagarová a Michaela Fajkusová

De JURE tým tieto osoby vystavujú riziku súdnych sporov a nemalej finančnej ujmy svoj chovateľský klub i samotných kontrolórov vrhov.

R.T., Informačný portál RRSK

súvisiace články
- Naozaj si môžu chovatelia vydýchnuť?

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:37
štatistiky
RR-shop