Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Desatoro (po)slušného člena SKCHR  
Autor: RRSK| Utorok, 06.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (774 čítané)
 

10 DOBRE MIENENÝCH RÁD AKO SA NESTAŤ NEČLENOM CHOVATEĽSKÉHO KLUBU.
- fejtón -

Hoc ako úprimne a dobre to myslíte, vyvarujte sa nasledovného:

1. Nikdy nevystupujte z klubu s udaním dôvodu, napríklad, že sa Vám nepáčia spory a zlá atmosféra v klube. Bude to použité proti Vám pri opätovnej žiadosti o členstvo.

2. Za každú cenu a za každých okolnosti spolupracujte s vedením SKCHR! Bez výhrad urobte čo žiada, aj keby ste mali pri tom porušiť zákon. Nespoliehajte sa na pravdu, spravodlivosť, poriadky, nesnažte sa argumentovať. Vedenie vaše argumenty odignoruje a to hlavne tie, ktoré sa mu nehodia.

3. Nadriadenému orgánu SPZ nepíšte o svojich problémoch, nežiadajte o pomoc a už vôbec nikdy sa nesťažujte! SPZ sa nebude zaoberať Vašimi problémami, namiesto odpovede prepošle bez Vášho vedomia korešpondenciu v plnom znení vedeniu SKCHR, ktoré Vás na základe toho obviní z poškodzovania mena klubu a jeho predstaviteľov.

4. Vždy, keď stretnete niekoho z vedenia klubu, slušne sa pokloňte a milo usmejte. Neriskujte nevierohodnosť, nacvičujte doma pred zrkadlom.

5. Nikdy sa nehláste za člena iného klubu a ani nepracujte v inom občianskom združení ako je SKCHR. Taktiež nezakladajte žiadne záujmové občianske združenia, ktoré združujú majiteľov RR alebo filatelistov. Aj keď tieto združenia svojou činnosťou poskytujú vyžitie výhradne iba v športovej a záujmovej činnosti, budete obvinení z nekalej činnosti a nelojálnosti voči SKCHR.

6. Ak ste už také záujmové združenie založili, nesnažte sa ho zapojiť do organizovanej kynológie pod FCI, súčasné vedenie chovateľského klubu urobí všetko preto, aby takéto záujmové združenie neprijali. Ostaňte radšej mimo dosah a pravidiel SPZ/SKJ. Má to dve výhody:
a) vedenie SKCHR to nepoužije ako argument proti Vášmu prijatiu do klubu,
b) môžete sa slobodne naplno venovať plemenu, vlastniť akýkoľvek názov združenia a organizovať pre ľudí a psov hodnotné akcie v zmysle svojich stanov bez súhlasu a dosahu SPZ, môžete dokonca šíriť osvetu zdravia a kontrolovaného chovu aj medzi majiteľmi RR bez PP a zapojiť ich psov do akcií klubu.

7. Nepíšte, nezverejňujte, neinformujte. Nešírte osvetu, nepropagujte plemeno! Nevenujte sa ridgebackom a ich majiteľom a to žiadnou formou. Vyhýbajte sa informačným médiám, nevyužívajte slobodu slova, zdržte sa svojich názorov a myšlienok, nepublikujte.
Tieto práva patria od mája 2017 jedine členom vedenia SKCHR!

9. Ak chcete byť prijatý za člena SKCHR okamžite a bez výhrad, zájdite na nejaké verejné zhromaždenie SKCHR ešte ako nečlen, najlepšie Konferenciu, vstaňte a začnite hrubo nadávať niektorému z dlhoročných chovateľov. Ak chcete ešte viac zvýrazniť lojalitu SKCHR, vyberte si z davu ďalšieho člena, najlepšie mladé bezbranné dievča, buďte agresívny a vyhrážajte sa mu bitkou, čo môžete posilniť aj gestami.
Pri vstupe do klubu to SRK zohľadní a príjme Vás okamžite.

8. Nikdy sa nebráňte, keď Vás ohovárajú, krivo obviňujú a vešajú. Nečudujte sa priateľom, že sa prizerajú, strácajú sa a zrádzajú sami seba. Neočakávajte od chovateľov kolegialitu kým sa ich to bezprostredne netýka. Majú strach. Bolo by neprirodzené ho za týchto okolnosti nemať.

10. Na záver to najdôležitejšie! Nesnažte sa byť poctiví, nehlásajte v chove otvorenosť, demokraciu a zodpovednosť. Nešírte v medziľudských vzťahoch ústretovosť a za žiadnych okolnosti nepomáhajte ostatným chovateľom, nezdieľajte s nimi svoje vedomosti a skúsenosti. Neponúkajte im podporu a pomoc (napríklad kojku alebo socializačný týždenný azyl pre šteniatka sirôtky). Klamte, podvádzajte a škoďte svojmu chovateľskému okoliu! V opačnom prípade nezapadnete, stanete sa pre túto spoločnosť svojou naivnou hlúposťou podozrivý až nebezpečný - utratenia hodný blázon!


Náš ďalší náš fejtón bude na tému:
Ako sa dá mazať história a utratiť poctivých chovateľov

R.T., Informačný portál RRSK

súvisiace články:

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:37
štatistiky
RR-shop