Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Nové pravidlá pre prijímanie členov do SKCHR  
Autor: RRSK| Nedeľa, 04.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (759 čítané)
 

Oznam ridgebackárskej verejnosti.

Správna rada SKCHR v zložení Milada Krchňavá (chs LUANDA), Alexandra Pádivá (chs WATAPTU), Ján Handzuš (chs. TATRANSKÁ AFRIKA) Jana Bagarová (chs JA-BA-RA) a Michaela Fajkusová svojim rozhodnutím zo dňa 26.5.2017 jednohlasne odsúhlasili nové pravidla pre prijímanie členov do SKCHR. Hlavnou zmenou oproti minulosti je, že prihlásením sa do klubu musíte vopred vyjadriť bezvýhradnú lojalitu SKCHR a jeho vedeniu a vzdať sa tak svojich občianskych práv garantovaných ústavou.

Ako je to možné?!

Stanovy SKCHR to dovoľujú a vedenie toho využíva. Nadriadené kynologické orgány SPZ a SKJ nemajú žiaden právny dosah a možnosť zasahovať do spôsobu prijímania a vyhadzovania chovateľov. Toto je výhradne v kompetencii klubov ako samostatných občianskych združení. Ak si vedenie zmyslí, že v stredu nebude prijímať do občianskeho združenia osoby iného názoru, vierovyznania a sexuálnej orientácie, môže tak urobiť. Rozhodnutia a konanie klubov závisí iba od morálnej a osobnostnej vyspelosti jej členov, členov vedenia a ich právneho povedomia a pocitu zodpovednosti voči chovateľom a plemenu, ktoré z poverenia FCI aktuálne v danom období spravujú.

R.T, Informačný portál RRSK

súvisiace články:

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:26
štatistiky
RR-shop