Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years

Denné štatistiky pre: Január, 2008
Dátumzobrazených stránok
1 2.830% ( 2 841 )
2 3.029% ( 3 040 )
3 2.944% ( 2 955 )
4 2.815% ( 2 825 )
5 3.448% ( 3 461 )
6 2.806% ( 2 816 )
7 3.378% ( 3 390 )
8 2.841% ( 2 852 )
9 3.350% ( 3 362 )
10 2.643% ( 2 653 )
11 2.615% ( 2 625 )
12 3.090% ( 3 101 )
13 3.671% ( 3 685 )
14 3.515% ( 3 528 )
15 3.102% ( 3 114 )
16 2.867% ( 2 878 )
17 3.279% ( 3 291 )
18 2.945% ( 2 956 )
19 2.483% ( 2 492 )
20 3.167% ( 3 179 )
21 2.634% ( 2 644 )
22 3.580% ( 3 593 )
23 3.453% ( 3 466 )
24 2.742% ( 2 752 )
25 3.165% ( 3 177 )
26 2.743% ( 2 753 )
27 5.816% ( 5 837 )
28 4.345% ( 4 361 )
29 3.841% ( 3 855 )
30 3.340% ( 3 352 )
31 3.508% ( 3 521 )

[ Späť na detailné štatistiky ]
                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:19
štatistiky
RR-shop