Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
OBJEDNÁVKA INZERCIE

Vaše meno:

Váš e-mail:

Dĺžka trvania inzerátu (viď cenník):

opíšte kód z obrázka:

Text inzerátu:

maximálny počet znakov: 500 máte ešte:

Cenník inzercie:

Člen
RRSK tri mesiace ZDARMA
každý ďalší mesiac inzercie 3 €

Nečlen
1 mesiac 7 €
2 mesiace 10 €
3 mesiace 15 €
každý ďalší mesiac predĺženia daného inzerátu 3 €

Podmienky využívania inzertnej služby na www.rr.sk (ďalej len služby)
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, stanovami a ďalšími poriadkami klubu alebo dobrými mravmi. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu predplatenia. Po tejto lehote bude inzerát automaticky vymazaný alebo môže byť inzerent vyzvaný k predĺženiu, prípadne k obnoveniu. Inzerent si je vedomý toho, že pokiaľ je jeho inzerát odstránený prevádzkovateľom v zmysle týchto podmienok alebo pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím predplatenej doby, stráca nárok na alikvotnú čiastku z predplatenej ceny. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služby. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služby alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 
                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:3
štatistiky
RR-shop